Condicions de venda

1. Subjectes de la compra-venda

El subjecte Venedor és Montserrat Ribes Daviu, amb NIF 39004656Z i domicili al carrer Centre n º 1, de 08211 Castellar del Vallès (Barcelona - Espanya).

El subjecte Comprador és el client que consigna les seves dades personals en el formulari, un cop acceptades les Condicions Generals de Compra.

2. Informació de les figures

Els noms i descripcions de les figures continguts en aquesta web només són una indicació aproximada d'una característica o una acció de cada figura per diferenciar-la de les altres; en cap cas es tracta de descripcions exhaustives. En cap cas, tampoc, el contingut d'una descripció obliga el Venedor a la reproducció al detall d'una característica o acció en la figura.

3. Fotografies de les figures

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius a les figures continguts en aquesta web tenen per objecte aportar la major informació possible al comprador. No obstant això no poden ser considerades com a reproducció exacta de les figures en atenció als condicionants següents:

- La resolució de les fotografies a la web és forçosament limitada.

- A causa del angle d'enfocament de cada fotografia es poden produir lleugeres distorsions en les mesures relatives entre diferents parts de la figura.

- Els tons dels colors, tot i ser molt aproximats, mai no poden ser idèntics als de la figura fotografiada.

- Queden sense aparèixer molts detalls laterals i posteriors de les figures, pel fet  que la majoria de fotografies són frontals.

Totes les fotografies i reproduccions de figures d'aquesta web són propietat del Venedor; per això la seva còpia, ús, distribució o qualsevol tipus de difusió haurà de ser autoritzada per ell per escrit.

4. Mesures de les figures

Cada figura ve definida per l'Altura de la Col.lecció i l'Altura de la Figura.

L'Altura de la Col.lecció és la mesura comuna de totes les figures que la componen, i es defineix com "l'altura que tindrien aquestes figures de cap a peus si estiguessin en posició dreta i sense peana".

L'Altura de la Figura és la que té una figura concreta des del punt més alt fins a terra, és a dir, incloent-hi la peana, si n'hi ha.

Les dues mesures s’han de considerar aproximades, i estan condicionades per la interpretació artística i per la diversitat d'estatura entre homes i dones.

En alguns casos de gent gran i nens, i sempre en les figures d'animals (mules, bous, camells, xais, oques, gallines, gossos, etc...) no s'indica una alçada sinó el rang aproximat de altures en què la figura pot quedar ben proporcionada en mig de les altres.

5. Preus de les figures

Els preus que s'indiquen en les figures no inclouen IVA ni qualsevol altres impostos aplicables, però l'import sí que es calcula i s’afegeix en l'última fase de la compra per determinar l'import total. No obstant això, en compres intracomunitàries o a les realitzades des de les Illes Canàries, no procedeix aquest càrrec i, encara que aparegui sumat en l'import total, s'exclourà en la factura i en import a pagar.

En circumstàncies normals les tarifes de preus es revisen un cop l'any i la seva vigència va des del dia 1 d'abril fins al 31 de març de l'any següent, però el Venedor es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment a l'alça o a la baixa si les circumstàncies ho justifiquen. En les modificacions a l'alça el Venedor respectarà els preus de les comandes pendents de servir; les modificacions a la baixa, en canvi, sí afectaran a aquestes comandes.

6. Despeses de transport

Les despeses de transport tampoc van incloses en els preus de les figures, ja que no es coneixeran fins que la comanda estigui preparada; el seu import dependrà del pes i dimensions de les caixes a enviar. Llavors el Venedor es posarà en contacte amb el comprador (via telefònica o per mail) i l'informarà de les despeses de transport i del nou import total a facturar i pagar.
.
Les figures, doncs, s'envien a ports pagats amb les despeses de transport carregades a la factura.
.
El transport habitual per enviar les mercaderies serà o bé l'empresa estatal de Correus, o bé una empresa de missatgeria pròxima a la ubicació del Venedor, depenent de la urgència, la destinació i la saturació del servei. No obstant això, el comprador, si ho desitja, pot indicar l'agència de transports o missatgeria que prefereixi.
.

7. Facturació i pagament

El pagament es pot fer per tarjeta de crèdit o per transferència bancària a un compte bancari del Venedor, que es comunicarà al Comprador quan la comanda estigui preparada.
.
La factura s'imprimirà un cop rebut el pagament del seu import total, i s'inclourà en una de les caixes de l'expedició; no obstant si per a les formalitats de pagament el comprador necessita un document amb anterioritat, se li enviarà una comanda valorada o una factura pro-forma per correu electrònic.

8. La nostra política de devolucions

Figures de Pessebre, ofereixe la devolució de la majoria de productes dins de l'termini de 30 dies des de la recepció de la mateixa per part del consumidor. La majoria dels productes venuts en Figures de Pessebre estan subjectes a la política general de devolucions, però alguns d'ells presenten certes particularitats a l'hora de tornar-los.

Crear compte

Crear un nou compte