Condicions de venda

1. Subjectes de la compra-venda

El subjecte Venedor és Montserrat Ribes Daviu, amb NIF 39004656Z i domicili al carrer Centre n º 1, de 08211 Castellar del Vallès (Barcelona - Espanya).

El subjecte Comprador és el client que consigna les seves dades personals en el formulari, un cop acceptades les Condicions Generals de Compra.

2. Informació de les figures

Els noms i descripcions de les figures continguts en aquesta web només són una indicació aproximada d'una característica o una acció de cada figura per diferenciar-la de les altres; en cap cas es tracta de descripcions exhaustives. En cap cas, tampoc, el contingut d'una descripció obliga el Venedor a la reproducció al detall d'una característica o acció en la figura.

3. Fotografies de les figures

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius a les figures continguts en aquesta web tenen per objecte aportar la major informació possible al comprador. No obstant això no poden ser considerades com a reproducció exacta de les figures en atenció als condicionants següents:

- La resolució de les fotografies a la web és forçosament limitada.

- A causa del angle d'enfocament de cada fotografia es poden produir lleugeres distorsions en les mesures relatives entre diferents parts de la figura.

- Els tons dels colors, tot i ser molt aproximats, mai no poden ser idèntics als de la figura fotografiada.

- Queden sense aparèixer molts detalls laterals i posteriors de les figures, pel fet  que la majoria de fotografies són frontals.

Totes les fotografies i reproduccions de figures d'aquesta web són propietat del Venedor; per això la seva còpia, ús, distribució o qualsevol tipus de difusió haurà de ser autoritzada per ell per escrit.

4. Mesures de les figures

Cada figura ve definida per l'Altura de la Col.lecció i l'Altura de la Figura.

L'Altura de la Col.lecció és la mesura comuna de totes les figures que la componen, i es defineix com "l'altura que tindrien aquestes figures de cap a peus si estiguessin en posició dreta i sense peana".

L'Altura de la Figura és la que té una figura concreta des del punt més alt fins a terra, és a dir, incloent-hi la peana, si n'hi ha.

Les dues mesures s’han de considerar aproximades, i estan condicionades per la interpretació artística i per la diversitat d'estatura entre homes i dones.

En alguns casos de gent gran i nens, i sempre en les figures d'animals (mules, bous, camells, xais, oques, gallines, gossos, etc...) no s'indica una alçada sinó el rang aproximat de altures en què la figura pot quedar ben proporcionada en mig de les altres.

5. Preus de les figures

Els preus de les figures s'indiquen amb IVA. No obstant això, en compres intracomunitàries o en les realitzades des de les Illes Canàries, no procedeix aquest càrrec i, encara que aparegui sumat a l'import total, s'exclourà en la factura i en l'import a pagar.

En circumstàncies normals les tarifes es revisen un cop a l'any i la seva vigència és anual; però, el Venedor es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, a l'alça oa la baixa, si les circumstàncies ho justifiquessin. En les modificacions a l'alça el Venedor respectarà els preus de les comandes pendents de servir; les modificacions a la baixa, en canvi, sí afectaran a aquestes comandes.

6. Despeses de transport

L'import dependrà de l'pes i dimensions de les caixes a enviar.
.
El transport habitual per enviar les mercaderies és GLS-ASM Espanya, amb excepció dels enviaments extracomunitaris que es enviés a través d'una empresa de transport privada propera a la ubicació de l'Venedor, depenent de la urgència, la destinació i la saturació de el servei..

7. Facturació i pagament

El pagament podrà realitzar-se per targeta o per transferència bancària a un compte bancari de l'Venedor.
.
La factura s'imprimirà un cop rebut el pagament del seu import total, i s'inclourà en una de les caixes de l'expedició; no obstant això, si per a les formalitats de pagament el comprador necessités un document amb anterioritat se li enviaria una comanda valorat o una factura proforma via e-mail.

8. La nostra política de devolucions

Figures de Pessebre, ofereix la devolució de la majoria dels productes dins de l'termini de 15 dies des de la recepció d'aquest per part de l'consumidor. La majoria dels productes venuts en Figures de Pessebre estan subjectes a la política general de devolucions, però, alguns d'ells presenten certes particularitats a l'hora de tornar-los.

Crear compte

Crear un nou compte